Dit document beschrijft het privacy- en cookiebeleid van Green Keratin ltd (handelend onder de naam Green Keratin ltd) ("wij" / "ons" en "onze") en legt uit hoe we uw informatie gebruiken die is verzameld via www.greenkeratin.co.uk ( de website").

 1. Beleidsverklaring.

Elke dag ontvangt, gebruikt en bewaart ons bedrijf informatie over een reeks betrokkenen, inclusief maar beperkt tot klanten, leveranciers, sollicitanten en algemene vragen. In dit beleid wordt uiteengezet hoe we ervoor zorgen dat deze informatie rechtmatig en gepast wordt verwerkt, in overeenstemming met de vereisten van de Data Protection Act 2018 en de General Data Protection Regulation (gezamenlijk aangeduid als de 'Data Protection Requirements').

We nemen onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming serieus, omdat we uw privacy respecteren.

We zullen uw informatie niet verkopen aan of anderszins overdragen aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen!

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn, en in het bijzonder om de volgende redenen:

Intern bijhouden, uw online bestelling verwerken, het kan zijn dat we van tijd tot tijd contact met u moeten opnemen via e-mail, telefoon of post. We kunnen de informatie ook gebruiken om onze website aan te passen aan de interesses van de klant.

 1. Over dit beleid.

Green Keratin Ltd is verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van de gegevensbeschermingsvereisten en dit beleid. Alle vragen over de werking van dit beleid of eventuele zorgen dat het beleid niet is gevolgd, dienen in eerste instantie te worden doorverwezen naar uw gebruikelijke contactpersoon bij de Green Keratin ltd; als u niet zeker weet met wie u contact moet opnemen, stuur dan een e-mail naar ons verkoopteam via: hello@greenkeratin.london of door te schrijven naar het adres van Green Keratin ltd Unit 32, Filwood Green Business Park, Filwood Park Lane, Bristol BS4 1ET of door te bellen naar: 01174032322.

 1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens (hetzij elektronisch opgeslagen of op papier) die betrekking hebben op een levend persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of op basis van die gegevens en andere informatie waarover wij beschikken).

Verwerking is elke activiteit waarbij persoonlijke gegevens worden gebruikt. Het omvat het verkrijgen, vastleggen, bewaren of overdragen van gegevens; het organiseren, wijzigen, opvragen, gebruiken, openbaar maken, wissen of vernietigen.

 1. Principes voor gegevensbescherming.

Als uw gegevensbeheerder zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens:

 • Bevestiging of er al dan niet persoonlijke gegevens over het individu worden verwerkt.
 • Verzoek om toegang tot alle gegevens die over hen worden bewaard.
 • Verzoek om rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Dien een klacht in bij een toezichthoudende autoriteit.
 • Overdraagbaarheid van gegevens.
 • Bezwaar tegen verwerking, ook voor direct marketing.
 • Niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in bepaalde omstandigheden.
 1. Eerlijke en rechtmatige verwerking

De gegevensbeschermingsvereisten zijn niet bedoeld om de verwerking van persoonsgegevens te voorkomen, maar om ervoor te zorgen dat dit eerlijk gebeurt en zonder de rechten van het individu nadelig te beïnvloeden.

In overeenstemming met de gegevensbeschermingsvereisten zullen we alleen persoonsgegevens verwerken wanneer dit vereist is voor de volgende wettige doeleinden: wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract met het individu, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in het gerechtvaardigde belang van de zaken doen, of waar de persoon zijn toestemming heeft gegeven.

 1. Verwerking voor beperkte doeleinden

We hebben gedetailleerde beleidslijnen en procedures voor alle categorieën betrokkenen. Deze worden up-to-date gehouden met alle vereisten op het gebied van gegevensbescherming en zijn op verzoek beschikbaar voor betrokkenen.

 1. Nauwkeurige gegevens

We zullen ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens die we bewaren juist zijn en up-to-date worden gehouden. We zullen de juistheid van alle persoonlijke gegevens controleren op het moment van verzameling en met regelmatige tussenpozen daarna. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om onnauwkeurige of verouderde gegevens te wijzigen of te vernietigen.

 1. Tijdige verwerking

We zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel of de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens die niet langer nodig zijn, te vernietigen of uit onze systemen te wissen.

 1. Verwerking in overeenstemming met de rechten van de betrokkene

We zullen alle persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de rechten van betrokkenen, in het bijzonder hun rechten op:

  • Bevestiging of er al dan niet persoonlijke gegevens over het individu worden verwerkt.
  • Verzoek om toegang tot alle gegevens die over hen worden bewaard.
  • Verzoek om rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens.
  • Dien een klacht in bij een toezichthoudende autoriteit.
  • Overdraagbaarheid van gegevens.
  • Bezwaar tegen verwerking, ook voor direct marketing.
  • Niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in bepaalde omstandigheden.
  1. Dataveiligheid

  We nemen passende en adequate veiligheidsmaatregelen tegen onwettige of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens, en tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, beschadiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

  We beschikken over industriestandaard procedures en technologieën om de veiligheid van alle persoonlijke gegevens te handhaven vanaf het punt van het bepalen van de middelen voor verwerking en het punt van gegevensverzameling tot het punt van vernietiging. Bovendien gebruiken we een beveiligde verbinding bij het verzamelen van persoonlijke financiële informatie van u, die voldoet aan de PCI-normen. Alle formulieren die creditcard- of bankgegevens opvragen, gebruiken het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) voor codering.

  Waar mogelijk bewaren we alle persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Elke keer dat gegevens buiten de EER worden overgedragen, zorgen we ervoor dat exact dezelfde bepalingen inzake gegevensbeveiliging en verwerking worden toegepast.

  1. HOE WE COOKIES GEBRUIKEN

  Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen als u bepaalde websites bezoekt.

  We gebruiken cookies om uw computer te identificeren, zodat we uw gebruikerservaring kunnen afstemmen, de inhoud van het winkelmandje kunnen volgen en kunnen onthouden waar u zich bevindt in het bestelproces.

  U kunt alle cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, uitschakelen, maar deze kunnen ervoor zorgen dat onze website niet correct functioneert.

  Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan zijn werking afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

  U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal profiteren van de website.

  Het volgende is strikt noodzakelijk voor de werking van onze website.

  Deze website zal:

  • Onthoud wat er in uw winkelmandje zit
  • Onthoud waar u zich bevindt in het bestelproces
  • Onthoud dat u bent aangemeld en dat uw sessie veilig is. U moet ingelogd zijn om een bestelling af te ronden.

  Het volgende is niet strikt noodzakelijk, maar is vereist om u de beste klantervaring te bieden en ook om ons te vertellen welke pagina's u het meest interessant vindt (anoniem).

  12. Functionele cookies

  Deze website zal:


  Volg de pagina's die u bezoekt via Web Analytics (webstatistieken). We gebruiken het Shopify-platform om te zien hoe onze site presteert. Helpt ons om te zien welke pagina's populair zijn en hoe bezoekers de website gebruiken. We gebruiken deze informatie om de prestaties van onze website voortdurend te meten en te verbeteren.

  13. Gerichte cookies

  Deze website zal:

  Hiermee kunt u pagina's delen met verschillende sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google+ WhatsApp enz. En uw eigen persoonlijke informatie en ervaring beheren en uw eigen persoonlijke informatie en ervaring beheren.

  "We slaan geen creditcardgegevens op en delen geen klantgegevens met derden"

  Nogmaals, we zullen deze persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.


  U kunt ook de details opvragen van alle persoonlijke informatie die we over u hebben op grond van de Data Protection Act. Als u een kopie wilt van de informatie over u, schrijf dan naar Green Keratin ltd Unit 32, Filwood Green Business Park, Filwood Park Lane, Bristol BS4 1ET.)


  Als u van mening bent dat enige informatie die we over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk via: hello@greenkeratin.co.uk of het bovenstaande adres.

  We zullen alle informatie onmiddellijk corrigeren .

  1. Wijzigingen in dit beleid.

  Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen.

  De gewijzigde versie wordt op onze website gepubliceerd en eventuele belangrijke wijzigingen worden via de website of rechtstreeks aan u meegedeeld.

  Gedateerd 23-05-2018. Dit privacybeleid vervangt elk eerder privacybeleid.

  Vergeet alsjeblieft niet onze Algemene voorwaarden te bekijken.